Schaktfri Teknik: Framtidens lösning för infrastrukturprojekt

23 januari 2024
Lotta Alberius

editorial

I takt med att städer växer och infrastrukturen åldras står samhället inför allt större utmaningar. Behovet av att effektivisera arbetet med att installera och renovera underjordiska ledningsnät för t.ex. vatten, avlopp och fiber är mer påträngande än någonsin. Schaktfri teknik, även känd som ”No-Dig”, är en revolutionerande metod som erbjuder hållbara, mindre störande och ofta mer kostnadseffektiva alternativ till traditionell grävning. Låt oss utforska vad schaktfri teknik innebär och vilka fördelar den kan ge.

Vad är schaktfri teknik?

Schaktfri teknik innefattar en samling metoder och processer som låter oss installera, reparera eller ersätta rörledningar under jord utan behovet av omfattande grävning. Det är en innovativ process som minimerar behovet att schakta upp stora ytor av marken, vilket traditionellt sett är en tidskrävande, kostsam och störande aktivitet.

De vanligaste schaktfria metoderna inkluderar horisontellborrning, rörinfodring, rörpressning och markförstärkning. Dessa metoder tillåter arbeten att utföras under befintliga byggnader, vägar och landskap med minimal påverkan på omgivningen. Detta är särskilt värdefullt i urbana och miljökänsliga områden där traditionella grävningsarbeten kan orsaka betydande störningar och skador.

Fördelar med schaktfri teknik

Mindre miljöpåverkan

En av de största fördelarna med schaktfri teknik är dess låga miljöpåverkan. Eftersom metoden kräver mindre grävning, förblir den omgivande floran och faunan mer intakt. Detta är särskilt viktigt vid arbete i närheten av skyddade naturområden eller i städer där varje kvadratmeter grönyta är värdefull. Mindre avfall och spill innebär också att metoderna är mer hållbara och att återställningen av ytor efteråt är betydligt enklare och snabbare.

Minskade störningar

Vid användning av schaktfri teknik minimeras störningar för trafik och närliggande verksamheter. Detta är en stor fördel i urbana miljöer där vägavstängningar och ljud kan orsaka betydande obehag för kommuninvånare och verksamhetsägare. Schaktfria metoder innebär oftast kortare projekttider vilket snabbt låter vanliga aktiviteter återupptas.

Kostnadseffektivitet

Trots den initialt högre utrustningskostnaden kan schaktfri teknik vara mer kostnadseffektivt på lång sikt. Detta eftersom metoden minskar både den direkta och indirekta kostnaden för infrastrukturprojekt. Mindre schaktning minskar behovet av dyra vägomläggningar, sänker arbetskraftskostnaderna och minskar de långsiktiga kostnaderna för återställning och reparation av omkringliggande områden.

Ökad säkerhet

Användningen av schaktfri teknik bidrar till en ökad säkerhetsnivå både för arbetarna och de som befinner sig i närheten av arbetsplatsen. Traditionella grävningsarbeten innebär större risker så som kollaps av schakt, medan schaktfria metoder är mindre invasiva och innebär färre riskmoment.

Schaktfritt

Användningsområden och tekniker

Horisontell styrd borrning

En av de mest populära formerna av schaktfri teknik är horisontell styrd borrning, som används för att installera rör och kablar under vägar, floder eller befintlig infrastruktur. Det är ett precist sätt att nå svåråtkomliga ställen utan att påverka ytan ovanför.

Rörinfodring och relining

När det gäller renovering av gamla ledningar är rörinfodring och relining en effektiv lösning. Den befintliga ledningen bekläds internt med en ny, slitstark liner, vilket ger röret förlängd livslängd utan störande uppgrävningar.

Varför välja schaktfritt?

Schaktfri teknik fortsätter att vinna mark inom infrastruktursektorn på grund av sina många fördelar. Det är en flexibel lösning som kan anpassas till ett brett spektrum av projekt, från små reparationsarbeten till storskaliga installationer av ny infrastruktur. Med fortsatta teknologiska framsteg och växande miljömedvetenhet ökar användningen av schaktfria metoder över hela världen.

För dig som söker expertis inom området schaktfritt, rekommenderas starkt att överväga Global Drilling. Som en ledande aktör på marknaden erbjuder de bred kompetens och erfarenhet av att leverera schaktfria lösningar för en rad olika behov. Besök Global Drilling (https://globaldrilling.se/) för mer information och hjälp att skräddarsy ditt nästa projekt med hänsyn till effektivitet, hållbarhet och minsta möjliga störningar.

Schaktfri teknik representerar en modern och framstegsvänlig anpassning av infrastrukturutvecklingen, och väljer du kompetenta och erfarna aktörer som Global Drilling kan du räkna med en partner som går i takt med framtidens teknik och möjligheter.

Fler nyheter